Quizbingo – wettelijke voorwaarden

De wettelijke  voorwaarden voor een bingo zijn de volgende:

Bron: http://www.kansspelautoriteit.nl/algemene-onderdelen/serviceblok/veelgestelde-vragen/veelgestelde-vragen/wanneer-mag-bingo/

Om een bingo te mogen organiseren moet aan een aantal wettelijke voorwaarden worden voldaan. Een bingo is een klein kansspel. De voorwaarden voor het organiseren van een bingo staan genoemd in artikel 7c van de Wet op de kansspelen. Dit zijn:

de bingo mag alleen worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging (of Stichting die zich materieel niet of weinig onderscheidt van een vereniging) die minimaal drie jaar bestaat;

  • deze vereniging moet krachtens zijn statuten een duidelijk omschreven doel beogen. Het doel van de vereniging mag niet het organiseren van kansspelen zijn;
  • de te winnen prijzen en premies in geld of goederen mogen niet hoger zijn dan € 400,- per serie of set en de gezamenlijke waarde mag niet meer bedragen dan € 1.550,- per bijeenkomst;
  • de bingo moet minimaal 14 dagen van te voren worden gemeld aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waar de bingo plaatsvindt. Hierbij moet de locatie en het tijdstip van de bingo worden gemeld.
  • Informeer ook bij de gemeente op welke wijze de bingo gemeld dient te worden.

Burgemeester en wethouders houden toezicht op de organisatie en kunnen de bingo verbieden of nadere voorschriften stellen.

HorecaBrains en Pubquiz.nl kunnen dientengevolge ook niet de verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie van een bingo.

Pubquiz.nl levert enkel de materialen voor de bingo, en is niet verantwoordelijk voor de organisatie van de bingo, of aan de voorwaarden die door de overheid aan een bingo worden verbonden. Het spelen of organiseren van een bingo, quizbingo muziek of muziekbingo geleverd door Pubquiz.nl is voor eigen risico.

 

 

Print Friendly, PDF & Email